zespoły
Przygodę z piosenką autorską oraz poezją śpiewaną rozpoczął w klubie Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej AMPLITRON. Jako autor oraz wykonawca swoich utworów zadebiutował współpracą z Michałem Lorencem i Wolną Grupą Bukowina na Jesiennym Ogólnopolskim Studenckim Przeglądzie Piosenki Turystycznej Bazuna '73, tworząc tzw. KOALICJĘ WSCHODNIĄ.


Ludzie z Boom'uW połowie lat 70. stał się współzałożycielem grupy LUDZIE Z BOOMU, będącej jedną z formacji działających na terenie klubu Politechniki Warszawskiej BOOM.






Na przełom ie lat 70/80-tych związał się z klubem Uni wersytetu Warszawskiego SIGMA, gdzie był członk iem STUDENCKIEGO KLUBU AUTORÓW i wraz z Ewą Gaworską, Piotrem Bakalem i Markiem Kiszakiewiczem, współtworzył program poetycki "Jak liście". Tam też w roku 1981 powstał zespół NASZA CHATA SKRAJA w składzie: Dorota Dobosz, Marek Majewski, Antoni Muracki, Jacek Łuczak, Bogusław Rynkowski.
Marek Majewski, Jacek Łuczak i Antoni Muracki


 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 6 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja